Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Se bécsi advent, se Októberfest

Két turisztikai vonatkozású domainért ment perre két korábban együttműködő cég.

Az Euro Travel International Kft. mint kérelmező (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 61; továbbiakban: Kérelmező) által jogi képviselője (Dr. Préda Katalin 1052 Budapest, Váci utca 16/A útján, a Travelorigo Hungary Kft (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 21.)mint kérelmezett ellen (a továbbiakban Kérelmezett) az adventbecs.hu és oktoberfest.co.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök mind az oktoberfest.co.hu mind az adventbecs.hu domain névre vonatkozó kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.

INDOKOLÁS


1. Kérelem


Kérelmező részletesen előadta Kérelmezett képviselőjével megállapodásuk volt az adventbecs.hu domainra, hogy a Kérelmezett képviselje, a Kérelmező utazási iroda részére és költségére tartalmat építsen és azt üzemeltesse. Megbízta továbbá, hogy az oktoberfest.co.hu domaint vásárolja meg az utazási iroda részére és költségére ugyanezen okból. Konfliktusukat részletesen kifejtette, és előadta, hogy2016 februárjában véglegesen megszakadt az együttműködés a felek között, mire Osváth Gábor leszedte a Kérelmező elérhetőségeit a kérelmezett domain nevekről, leállította az utak rendelhetőségét, átirányította a domaineket a saját szerverére majd több 10 millió forintot követelt domainenként a domainek visszaruházásáért. 


Annak igazolására, hogy a fenti domaineken mindvégig a Kérelmező utazási iroda elérhetőségei és tartalmai voltak, egy független alapítvány által működtetett, a web.archive.org oldalon található snapshoot linkeken az információk az oldalak lábléceiben évekre visszamenőleg megtekinthetők. Például:


http://web.archive.org/web/20160119115958/https://www.adventbecs.hu/

http://web.archive.org/web/20150819084954/http://www.oktoberfest.co.hu/

Osváth Gábor 2016.05.30-i dátummal mindkét domaint eladta az általa 50 %-ban tulajdonolt Travelorigo Hungary kft-nek.

Előadta, hogy Osváth Gábor és a Kérelmezett tevékenysége, a domainek Kérelmezett általi használata Kérelmező jogait és jogos érdekét sérti és komoly károkat okoz Kérelmezőnek aki folytatni szeretné a domaineken a hosszú évek óta végzett gazdasági tevékenységét.


Kérelmező részletesen kifejtette, hogy “a domainek tulajdonlása az előző tulajdonos megtévesztésén illetve azok jogellenes megszerzésén alapul”. Minden felhasználó A Kérelmezővel szerződött az oldalakon keresztül, a weboldalakon tárolt szerződések és online megrendelések a Kérelmező és ügyfeleinek adatait, üzleti titkát tartalmazzák, ezek bitorlása is jogellenes. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett megtéveszti a felhasználókat, az Euro Travel Kft jó hírnevét sérti, a domain neveket nem törvényesen, illetve a továbbértékesítés szándékával szerezte meg.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontjában foglaltak szerint megküldte a Kérelmezettnek, aki élt az érdemi védekezés lehetőségével.


Kérelmezett teljes egészében vitatta a kérelmezői állításokat és előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmező által előadott tényállítással ellentétben a valóság az, hogy a Kérelmezett tagját a Kérelmező sohasem bízta meg domain neveknek a Kérelmező részére történő vásárlásával, azon tartalom építésével és üzemeltetésével, nem adott neki megbízást az oktoberfest.co.hu domain név vásárlására, ilyen állítólagos megbízást pedig a Kérelmező semmilyen módon nem tudott a jelen eljárásban igazolni vagy akár csak valószínűsíteni. Kérelmezett előadása szerint a Kérelmező és a Kérelmezett tagja közötti üzleti együttműködésből annyi a valóságnak megfelelő tény, hogy a kérelmezett honlapokon korábban valóban a Kérelmezett tagja biztosította a megjelenési felületet az utazásokból járó foglalási jutalék ellenében. Ezen üzleti együttműködés alapja azonban teljes egészében a Kérelmezett tagja szerzői és üzleti elgondolásán és önálló kezdeményezésén alapult, nem pedig a Kérelmező által hivatkozott állítólagos megbízási szerződésen.

3. Kérelmező észrevétele 

Kérelmező fenntartotta a kérelemben leírtakat, és kifejtette, hogy soha át nem ruházta a kérelmezett domaineket a Kérelmezettre, és alappal bízhatott abban, hogy az érintett domainek a saját használatában vannak. A domainekre egész "brand"-et épített, évek óta szervez ezen domainek alatt utazásokat, az online foglalások hozzá érkeztek be, irodájuk dolgozta fel a megrendeléseket, számlázott az utasok felé, rendelte és fizette az autóbuszokat valamint utaztatta el az utasokat. Kérelmezett kizárólag a reklámért felelt, amelynek költségeit Kérelmező fizette meg. 

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján és az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”


Mindkét kérelmezett domain alatt működő honlap van, amelyeken a Kérelmezett kínálja szolgáltatásait. A domain név adatbázis, sőt maga a Kérelmező szerint is az oktoberfest.hu domain nevet a Kérelmezett igényelte, míg az adventbecs.hu domain szabályos átruházás útján került a Kérelmezett használatába.


A DRSZ 29. cikk szerint a Kérelmező illetve a Kérelmezett domain névhez fűződő jogosultságát kell első lépésben vizsgálni. Kérelmező semmilyen olyan körülményt nem igazolt, illetve nem valószínűsített, amely alapján azt lehetne igazolni, hogy bármely kérelmezett domain név vonatkozásában rendelkezne névhasználati jogosultsággal

Kérelmező és Kérelmezett egymásnak ellentétes állításai a domain döntnöki online eljárás keretében, a rendelkezésre álló adatok alapján nem vizsgálhatók, ezt az illetékes hatóságok és bíróságok tehetik meg. A két ellentétes állítás közül a valóság kiszűrése nem lehet a döntnök feladata.

A döntnök azonban leszögezi, hogy Kérelmező nem csatolt olyan bizonyítékot, ami alapján ő lenne jogosult a domain nevek használatára, és olyan tartalom sincs egyik weblapon sem, amely Kérelmezett rosszhiszeműségére utalna.


Mivel a DRSZ 29. cikk feltételeit a Kérelmező nem igazolta, a 31. Cikk vizsgálata már nem volt szükséges, a döntnök a kérelem elutasításáról határozott. 


A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a Nyilvántartó törölje a kérelmezett domain névhez rögzített átruházási korlátozást.

 

 

Forrás: infomediator.hu honlap (másodközlés)

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!